Opracowanie projektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Kalisz Pomorski, Potrzebowice, Jastrowie, Kaczory, Płytnica na lata 2024 – 2033 wraz z aktualizacją Programu ochrony przyrody i sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko

 • Numer postępowania ZI.270.2.9.2021
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-01 09:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-01 09:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-12-29
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-04-26

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-12-29 11:57 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-12-29 11:57 0.16 MB
  icon SWZ Urzadzeniowe dla 5 nadlesnictw.pdf 2021-12-29 11:57 0.73 MB
  icon Załaczniki w doc..docx 2021-12-29 11:57 0.05 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-12-29 11:58 0.16 MB
  icon Załacznik 3a Harmonogram N. Kalisz Pomorski.pdf 2021-12-29 11:59 0.15 MB
  icon Załacznik 3b Harmonogram N. Potrzebowice.pdf 2021-12-29 11:59 0.15 MB
  icon Załacznik 3c Harmonogram N. Jastrowie.pdf 2021-12-29 11:59 0.15 MB
  icon Załacznik 3d Harmonogram N. Kaczory.pdf 2021-12-29 11:59 0.15 MB
  icon Załacznik 3e Harmonogram N. Płytnica.pdf 2021-12-29 12:00 0.15 MB
  icon Załącznik 2a SOPZ N. Kalisz Pomorski.pdf 2021-12-29 12:00 0.14 MB
  icon Załącznik 2b SOPZ N. Potrzebowice.pdf 2021-12-29 12:00 0.14 MB
  icon Załącznik 2c SOPZ N. Jastrowie .pdf 2021-12-29 12:00 0.14 MB
  icon Załącznik 2d SOPZ N. Kaczory .pdf 2021-12-29 12:01 0.14 MB
  icon Załącznik 2e SOPZ N. Płytnica .pdf 2021-12-29 12:01 0.14 MB
  icon ZI.270.2.9.2021 Odpwoiedzi nr 1 na zapytania oferentów.pdf 2022-01-14 11:20 0.12 MB
  icon Załącznik nr 10 do SWZ - wzór umowy - ZMIENIONY.docx 2022-01-14 11:20 0.03 MB
  icon ZI.270.2.9.2021 Uszczegółowienie treści OPZ dla części 4.pdf 2022-01-24 09:44 0.12 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-03-16 13:15 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-02-01 10:20 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa