Lista postępowań PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

SA.270.2.5.2021 „Remont budynku gospodarczego w leśnictwie Borów o nr inw. 182/006” – II postępowanie Nadleśnictwo Okonek Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-06 2021-10-20 10:00 --
ZI.270.2.8.2021 Budowa pięciu podwójnych kancelarii leśniczego w Nadleśnictwach: Człopa, Krzyż, Wronki, Zdrojowa Góra, Złotów – III postępowanie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-06 2021-10-22 11:00 --
SA.270.11.6.2021 Odbudowa infrastruktury wodnej na zbiornikach w zlewni rzeki Margoninki w leśnictwie Margonin oraz Piłka na terenie Nadleśnictwa Podanin – MRN2 Nadleśnictwo Podanin Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-09-22 2021-10-25 09:00 --
S.270.2.2.2021 "Utrzymanie i konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Tuczno" Nadleśnictwo Tuczno Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-08 2021-10-25 10:00 --
SA.270.1.4. 2021 Dostawa gruzu betonowego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Durowo – II postępowanie. Nadleśnictwo Durowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-19 2021-10-28 09:00 --
SZ.270.5.2021 "Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą instalacji odgromowej" Nadleśnictwo Zdrojowa Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-19 2021-11-03 09:00 --
S.270.2.5.2021 Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice - część II Nadleśnictwo Potrzebowice Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-18 2021-11-03 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa