Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

SA.270.1.1.2022_02 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Durowo w roku 2022 – Pakiet II.” Nadleśnictwo Durowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-18 2022-01-31 09:00 --
ZI.270.2.9.2021 Opracowanie projektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Kalisz Pomorski, Potrzebowice, Jastrowie, Kaczory, Płytnica na lata 2024 – 2033 wraz z aktualizacją Programu ochrony przyrody i sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-29 2022-02-01 09:00 --
SA.270.2.1.2022_13 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kaczory w roku 2022 - PAKIET II – leśnictwo Zielonagóra (II postępowanie)” Nadleśnictwo Kaczory Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-19 2022-02-03 09:00 --
SA.270.1.1.2022_11 USŁUGA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LASÓW - PEŁNIENIE DYŻURÓW W ZINTEGROWANYM PUNKCIE ALARMOWO-DYSPOZYCYJNYM W KP PSP W WAŁCZU NA ROK 2022 Nadleśnictwo Wałcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-25 2022-02-04 10:00 --
Zi.270.2.1.2022 Opracowanie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Trzcianka lata 2024 – 2033 wraz z aktualizacją Programu ochrony przyrody i sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz dodatkowym testowym szacowaniem zasobności drzewostanów z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego ALS Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-23 2022-02-28 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa